LEI 432 – AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR O PARCELAMENTO