LEI 191 – AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR BOLSAS DE ESTUDOS